Speciaalbouw

Al vanaf de oprichting is Tramper Technology actief in de bouw van speciaalmachines voor in de voedingsmiddelen verwerkende en verpakkende industrie.

Speciaalbouw vloeit veelal voort uit een gedane pré-engineering of haalbaarheidsonderzoek. Afhankelijk van het marktpotentieel kan een opdrachtgever het speciaalmachinebouwtraject op twee manieren benaderen:

  1. Als exclusief project voor de opdrachtgever, onder voorbehoud van een volledige kostendekking;
  2. Uitvoering van het project tegen een vooraf vastgestelde prijs, met het recht aan Tramper om de machine voor meerdere opdrachtgevers te bouwen.

Voor het welslagen van een speciaalmachinebouwtraject is een intensieve samenwerking met de opdrachtgever van groot belang. Wie weet immers méér van het product en de bijzondere eisen, die aan het verwerken en verpakken worden gesteld, dan de opdrachtgever zelf? De praktijk heeft aangetoond dat deze werkwijze het beste eindproduct oplevert.

Enkele voorbeelden van speciaalbouwprojecten die door Tramper Technology zijn gerealiseerd zijn:

  • Verpakkingsmachine voor blanks/kartonnen (zie bovenstaande foto)
  • Messchelpen-verpakkingslijn
  • Verpakkingslijn voor plastic containertjes gevuld met kauwgom (Wrigleys)
Packer